”Asiakkaan luottamus toimintaamme on asioiden hoidon perusta”

Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa

 • Kiinteistö- ja osakekauppoihin liittyvät riidat
 • Perhe- ja perintöoikeudelliset riidat
 • Riitaisat velkomukset

Maksukyvyttömyys eli insolvenssioikeus

 • Pitkä kokemus konkurssipesien hoidosta pesänhoitajana ja julkisselvittäjänä
 • Yrityssaneeraushakemukset, toiminta selvittäjänä ja valvojana

Perhe- ja perintöoikeus

 • Perunkirjoitukset, testamentit, avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset
 • Pesänselvitykset, ositukset ja perinnönjaot
 • Toiminta oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä, -jakajana ja uskottuna miehenä
 • Yhteisomistussuhteen purut

Sopimusoikeus

 • Kaikki yritysten ja yksityishenkilöiden sopimukset
 • Kauppakirjat, lahjakirjat
 • Julkinen kaupanvahvistaja

Oikeudellinen neuvonta